#SavaşaKarşıBarışİçin, Ankara’da İş Bırakma Eylemi: “Yaşanan Vahşete Duyarsız Kalamayız”

3 aydır devam eden “sokağa çıkma yasağı” adı altında devletin halka yönelik katliam girişimlerine karşı iş bırakan emekçilerin de aralarında bulunduğu binlerce kişi Ankara’da Sakarya Meydanı’nda  buluştu. İş bırakma eylemi çağrısı yapan kurumlar adına KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, iktidarın gücüne biat ederek suç ortaklığı yapanlar da en az onlar kadar suçlu olduğuna vurgu yaptı.

ankara3

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından savaşa karşı düzenlenen iş bırakma eylemine dair Sakarya Meydanı’nda açıklama yapıldı. Eyleme birçok siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri destek verdi.

Eylemde, “Savaşa karşı barış hemen şimdi” pankartını açılırken sık sık, “Botan halkı yalnız değildir”, “Bu abluka dağıtılacak, direnen Kürt halkı kazanacak” , “Susma haykı, katliama hayır”, “Yaşasın halkların kardeşliği” sloganları atıldı.  “Tanklara karşı direnen Kürt halkı kazanacak” ve “İsrafil’e haber salın Sur’a bir kez üflesin, cennet yurduma barış tohumları yeşersin” dövizlerinin yanısıra üzerinde “Barış” yazan beyaz bayraklar taşındı.

Katliamların Hesabını Sormadığımız Sürece Barış Olmayacak

Meydanı dolduran binlerce kişi saygı duruşunda bulundu. Ardından açıklama yapan KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, Türkiye’de savaş isteyenler ile barış düşmanların ortaklaştığını ifade ederek, “Bizler savaştan hiçbir çıkarı olmayan, aksine savaşların bedelini canları ile işsizlikle, yoksullukla ödeyen ezici çoğunluk olarak birleşmediğimiz ve yaşanan katliamların hesabını sormadığımız sürece barış olmayacaktır” dedi.

ankara
Yaşanan Vahşete Duyarsız Kalamayız

İktidarın, baskıcı-otoriter bir rejimi kurmak için savaş ve çatışmalardan medet umduğunu vurgulayan Özgen, “İktidarın gücüne biat ederek onların suç ortaklığını yapanlar da en az onlar kadar suçludur! Savaş isteyenler, katliam ve cinayetleri yaygınlaştıranlar şunu çok iyi bilsinler ki bizler kardeşlerimizin elini sımsıkı tutacağız, her koşulda birlikte olacak, birlikte mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Açıklamada “Bir yandan bin yıldır kardeşiz nutukları atılıyor, diğer taraftan kardeşlerimizin yaşadığı acılara, vahşete duyarsız kalmamız bekleniyor”

10 Ekim’de hakın barış isteğini haykırmak üzere Ankara’da yapılmak istenen uyarı mitinginin kana bulandığını hatırlatan Özgen, katliamı protesto eden emekçilere soruşturmalar açıldığını söyledi.
“Bugün bir kez daha, ‘Savaş, ölüm, acı, gözyaşı ve yıkımdır’ demek ve buna karşı ‘inadına barış’ demek için buradayız” ifadelerini kullanan Özgen, iş bıraka eylemlerinin nedenini şöyle dile getirdi:

” Bugün hizmet üretmiyoruz. Çünkü:

 • Atılan her kurşuna
 • Çocuk, kadın, genç, yaşlı her ölüme,
 • Mahalle sokaklarına giden tankların palet seslerinin kulaklarımızı sağır edercesine çoğalmasına,
 • Sayısız ilçenin ve mahallenin tanklarla, toplarla, savaş uçaklarıyla abluka altına alınmasına,
 • Boşaltılan her okula, her hastaneye, her kuruma,
 • sokağa çıkma yasaklarıyla, yüz binlerce insanın “peşinen” açlığa, susuzluğa mahkum edilmesine,
 • Bırakın sokağa çıkmayı, evinin penceresinden bakan kim olursa olsun namluların hedefi haline gelmesine,
 • İnsanların en temel hakları olan yaşam haklarının bizzat devlet tarafından ellerinden alınmasına,
 • Devlet güvencesiyle savaşa sürüklenen yoksul çocuklarının çaresizliklerine,
 • Bir arada yaşama umudunun her geçen gün, her saat, yüreğimiz ağzımızda, kulağımız gelecek bir haberde
  Bugüne kadar kayıtsız kalmadık. Bundan sonra da kalmayacağız”

Lami Özgen, akan kanın ve gözyaşının durdurmanın tek çaresinin halklara açılan savaşın derhal durdurulması olduğunun altını çizdi.

Vebali AKP’nin Boynundadır

Demokratik çözüm için acilen adım atılması gerektiğini söyleyen Özgen şöyle devam etti:

“Hükümetlerin, IŞİD ve benzeri cihatçı örgütleri besleyen politikalarının bedelini tüm insanlık ödemektedir.
Ege denizicinde can verenlerin, Lübnan’da, Nijerya’da, Reyhanlı’da, Kobane’de, Suruç’ta, Lazkiye’de, Ankara’da ve Paris’te katledilen yüzlerce insanın vebali bu insanlıktan çıkmış vahşi politikaları uygulayan egemenler üzerindedir. Ülkemizdeki vebali ise AKP iktidarının boynundadır.”

“Öldürülen bizim çocuklarımız” diyen Özgen, “Gün, savaşı durdurma, barışı inşaa etme günüdür.” diyerek bütün halkları “yaşatmak için barışa ses vermeye” çağırdı.

direnisteyiz2.org