DİSK “Kiralık İşçilik Anayasaya Aykırıdır.” Raporu Yayınladı

kiralık-isci

Haziran 2016 tarihli DİSK raporu yayınlandı.DİSK,”Kiralık işçilik anayasaya aykırıdır.” başlığıyla yayınladığı raporda, kiralık işçilik yasası hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 6715 sayılı kiralık işçilikle ilgili yasanın Anayasa’ya aykırılığı konusunda bir rapor hazırladı.

Raporda kiralık işçilikle ilgili yasanın Anayasanın 2, 5, 10, 13, 17, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56 ve 60. maddelerine aykırı olması nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi gerektiği belirtildi.

Raporda yasanın Anayasaya çok yönlü ve “açık aykırılık” taşıyan hükümler içerdiği vurgulandı.DİSK tarafından hazırlanan rapor Anayasa Mahkemesine iptal başvurusu yapması için Cumhuriyet Halk Partisi’ne sunuldu.

TBMM tarafından 6 Mayıs 2016 tarihinde kabul edilen ve 20 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6715 sayılı İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Özel İstidam Büroları (ÖİB) aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması (kiralık işçilik) yasal hale getirildi.

Yapılan açıklamada”Başta konfederasyonumuz olmak üzere, emek ve meslek örgütleri ile muhalefet partilerinin şiddetli itirazlarına rağmen, AKP hükümeti kiralık işçiliği sermaye örgütlerinin talepleri doğrultusunda yasalaştırdı. Yasa yürürlüğe girdi ancak bu yasaya karşı mücadelemiz bitmedi.” denildi.

DİSK baştan beri kiralık işçilik yasasının anayasanın başta sosyal devlet ve eşitlik ilkeleri olmak üzere çok sayıda hükmüne aykırı olduğu görüşünde olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada,”DİSK, yasanın Anayasa Mahkemesi’ne götürülerek iptalinin sağlanması için girişimlerde bulunmuştur. Konfederasyonumuz bu doğrultuda anayasa hukukçularının, iş hukukçularının ve çalışma ilişkileri uzmanlarının katkılarıyla kiralık işçilik yasasının anayasaya aykırılığı konusunda kapsamlı bir rapor hazırladı. Rapor, Anayasa Mahkemesi’ne iptal başvurusu yapılabilmesi için Anayasa Mahkemesine iptal başvurusu yapma hakkı olan ana muhalefet partisi CHP’ye sunuldu.” denildi.

Raporda özetle şu görüşlere yer verildi:

  • Kiralık işçilik yasası Anayasanın 2. maddesinde yer alan sosyal hukuk devleti ilkesini ve Anayasanın 5. maddesinde sayılan devletin görevlerini ihlal etmektedir. Yasama organı sosyal hukuk devleti ilkesiyle bağlıdır.
  • Çok sayıda sosyal hakkı sınırlayan ve kullanılmaz hale getiren yasa, Anayasanın 13. maddesinde yer alan sınırlama ve güvence ilkelerini açıkça ihlal etmektedir:
  1. Yasa, Anayasa’da öngörülen bir nedene dayanmamaktadır ve Anayasanın sözüne ve özüne aykırıdır.
  2. Yasa ölçülülük ilkesine aykırıdır ve demokratik toplum düzeni açısından gerekli değildir.
  3. Yasa anayasada yer alan çeşitli temel hak ve özgürlüklerin özünü ortadan kaldırmaktadır.
  • 6715 sayılı yasa Anayasanın çalışma ve sözleşme hürriyeti (madde 48) çalışma hakkı (madde 49), sendika kurma hakkı (madde 51), toplu iş sözleşmesi hakkı (madde 53), Grev hakkı (madde 54), ücrette adalet sağlanması (madde 55) ve sosyal güvenlik hakkı (madde 60) başta olmak üzere çok sayıda temel hak ve özgürlüğü ciddi bir biçimde daraltmakta, kullanımını zorlaştırmakta ve sınırlandırmaktadır.
  • 6715 sayılı yasa anayasaya çok yönlü ve “açık aykırılık” nedeniyle iptal edilmelidir.

DİSK’in konuya ilişkin raporunun tam metnine ulaşmak için tıklayınız.