[email protected]

Rauf Denktaş-Mümtaz Soysal İşbirliği- Attila Tuygan

Geçen akşam kendi söylemine göre Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlardan memnun olmayıp, Kıbrıs’a göçen bir vatandaşımızın Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından iade edilmesi ve İstanbul’da havaalanında döneceğinin haberi uçurulmuş birtakım lümpenler tarafından polislerin gö...

İç Savaş Geldi Çattı! – Attila Tuygan

demin bir arkadaşımın* iç savaşla ilgili iç çekişini okudum: “iç savaş, yan komşunun evini basmasıyla başlamıyor. o kaçmak isteyeceğimiz zamanın başlangıcı. ama bir kısmımız böyle bir şeye niyet etmeden öldürülecek. diğerleri de savaşın ortasında…” çok doğru yazmış. çünkü...

Yeni İnkar Kültürü- Attila Tuygan

I. Dünya Savaşı sırasında müttefik olarak Osmanlı Genelkurmayında üst düzey görev yapan Alman askerî heyeti subayları, savaş boyunca ve sonrasında, haritaların hazırlanması, istatistiklerin derlenmesi ve hepsinden önemlisi raporların düzenlenmesi sırasında birlikte olduklar...

Dini ve Etnik Arındırma Birlikteliği – Attila Tuygan

Anadolu’nun dini ve etnik arındırma sürecinin iki temel çizgisi ve bu bağlamda iki siyasi ana damarı vardır: biri, kaynağını Abdülhamit’ten alan geleneksel sağ siyaset, diğeri de, İttihat-Terakki ve Kemalizm damarını sürdüren Kemalist sol gelenek. Bunların her ikisi ...
Butonları Göster
Gizle