13.Gençlik Yaz Kampı Devam Ediyor: “Okullarda, İş Yerlerinde, Mahallelerde Barış İçin Çağrı Yapacağız”

13. Gençlik Yaz Kampı devam ediyor. Kampın 3 gününde “Barış İçin Mücadele ve Gençlik” forumunda “Okullarda, iş yerlerinde, mahallelerde barış için çağrı yapacağız” denildi.

EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Barış Bloku Üyesi c, Amerika’nın 1960’lı yıllarda Vietnam’ı işgal etmesi üzerine Amerika’da halkın bu işgale karşı yürüttüğü eylemlerden örnekler vererek, “Vietnam halkı bu işgale karşı mücadele etti. Bu savaşı sonlandıran ise Amerikan halkının ve gençliğinin ‘Vietnam’dan çekil’ demesi oldu. 68 hareketini de bu savaş karşıtı hareket oluşturdu” dedi.

Halen ülkede  adı konulmamış bir savaş yaşandığını belirten Sancar, “Bu ortaya çıkan durum yeni bir şey değil, uzun süredir bu hazırlanıyor. AKP Hükümetinin yürüttüğü Neo-Osmanlıcı  politikalar bağlamında hedef Ortadoğu coğrafyasına yapılan emperyalist müdahalelerle bölgenin yeraltı ve insan kaynaklarının talanından pay almaktı. Ancak bu politika çöktü” dedi.

Kürtler Bir Güç Haline Geldi

Suriye’deki savaşa değinen Sancar bölgede üç farklı kantona ayrılan Kürtlerin burada bir güç odağı haline geldiğini ve özellikle Rojava’da yapılan anayasanın dünyanın en demokratik anayasası niteliğini taşıdığını belirtti. AKP’nin bölgedeki Kürtlere karşı IŞİD’e desteğinin kanıtlarıyla ortada olduğunu ifade eden Sancar, “Fakat şimdi IŞİD’i bizzat terörist ilan ediyorlar. Bu geri adımı üç gerekçeyle temellendirmek gerekirse öncelikle Türkiye dış politikada yalnız kalmıştır. İkinci neden ise IŞİD’in Kürtlere yenilmesi, bölgede güç kaybeden IŞİD’in tasarlanan planların uygulanmasında yetersiz kalacak olması, üçüncü olarak da sınır kantonunun Kürtler tarafından hat boyunca ele geçirilmiş olması dolayısıyla IŞİD ile kara bağlantısının sağlanamamasıdır” dedi.

‘Kürt Halkını Dize Getirmek İstiyorlar’

Gelinen noktada ABD ile anlaşmalara varıldığını ama bunun halka açıklanmadığını ifade eden Sancar, “Topraklarımız, hava sahamız savaşa açıldı. ABD izin almadan uçak kaldırabiliyor” dedi.

AKP’nin Kürt sorunu konusunda masaya zaten iğreti oturduğunu belirten Sancar, “Ne kamu oyunda şeffaf bir süreç yaratıldı ne de yasalar çıkartılıp-hukuki kapsamda sonuçlandırıldı. Müzakere masası devrilmiştir. Kürt halkının bugüne kadar elde ettiği kazanımları gasp etmek ve Kürt halkını dize getirmek istiyorlar” dedi.

Bunlara ek olarak emekçilere yapılan saldırıların iç ve dış savaş portresini gözler önüne serdiğini belirten Sancar, “Hükümetin yaptığı kanunsuzluklara karşı oluşturulan Barış Bloku’na AKP ve MHP hariç hemen her siyasetten kurum ve kişilerden destek geldi, 90 kadar örgüt bir araya gelerek savaş politikalarını püskürtme çağrıları yaptı” dedi.

Sancar, “Gittiğimiz okullarda üniversitelerde bu savaş politikalarına karşı durmadığımız sürece bundan öncelikle cepheye sürülenler başta olmak üzere gençlik zarar görecektir” dedi.

‘Gençliği Barışa Çağırıyoruz’

Konuşmanın ardından gençler, AKP’nin tutarsız politikalarının gerekçeleri, şimdiden sonra nasıl bir yol izlemeyi tercih edeceği, savaş sorununa nasıl çözüm üretilebileceğine dair sorular sordu.

Söz alan gençler, savaş politikalarının bütün hayatlarını etkileyebileceğini, dolayısıyla bütün gençliği ilgilendirdiğine dikkat çekti. Lise ve üniversite toplantılarında, ÖTK’larda ve demokratik üniversite mücadelesinde gençliği barışa çağırmalarını gerektiğini ifade eden gençler, şu anki savaş durumunun olması gerekenden az tartışılığını belirtti.
Barış Bloku’nun politik bir tutum olduğu, bir siyasi iddia oluşturduğu ifade edildi.

Yeni katliamların olmasını beklemeksizin bulunulan üniversitelerde örgütlü bir mücadeleyle direniş hattı dokumak gerektiği belirtildi.

EVRENSEL